1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Φωτογραφικό υλικό από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια