Αίτηση μέλους επιτροπής έρευνας & δεοντολογίας

Αίτηση μέλους
Επιτροπής Έρευνας και Δεοντολογίας

Καταγράψτε το επάγγελμα σας: Ιατρός, Νοσηλευτής, Φοιτητής Νοσηλευτικής κ.α.
Με την αποστολή της αίτησης έλαβα γνώση των όρων της Πολιτικής Απορρήτου- Προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕΚΑΑ τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. *