Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στον καρδιοχειρουργικό ασθενή (CALS)

Το σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στον καρδιοχειρουργικό ασθενή (CALS- Cardiac Surgery Advanced Life Support) έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε μονάδες που νοσηλεύουν καρδιοχειρουργικούς ασθενείς και είναι βασισμένο σε πρωτόκολλο που έχουν αποδεχθεί τόσο η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Το εντατικό αυτό σεμινάριο είναι διαδραστικό και διδάσκει όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση. Το σεμινάριο είναι υβριδικής μορφής, τηρουμένων όλων των μέτρων για τη πρόληψης κατά του Covid-19, πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, έχει Ελληνικό εγχειρίδιο και το εκπαιδευτικό υλικό του σε μορφή eLearning είναι στην αγγλική γλώσσα.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται μέσω της συνεχούς αξιολόγησης στις πρακτικές δεξιότητες και τη διαχείριση των σεναρίων καθόλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.