Επιτροπή επείγουσας αντιμετώπισης τραύματος

Πρόεδρος:  Μπαϊρακτάρη Αγγελική

Μέλη:  Καλδής Βασίλειος, Λαού Ελένη, Πανταζόπουλος Ιωάννης, Πολυκανδριώτης Τζαννής

Αναπληρωματικά Μέλη:  Αγγελινά Αφροδίτη, Ιορδανοπούλου Σταματίνα

 

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • Η ενημέρωση των βασικών αλλαγών σε επίπεδο επείγουσας αντιμετώπισης του τραύματος όλου του ηλιακού φάσματος
  • Η προώθηση βασικών και κλινικών επιστημών και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και ιδεών μέσω επιστημονικών συμποσίων και συνεδρίων, η έκδοση ενημερωτικών δελτίων και/’η προσωπικής επικοινωνίας των μελών της Επιτροπής μεταξύ τους ή με μέλη συναφών επιτροπών.
  • Η ενθάρρυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιστημονικής καθοδήγησης των νέων ερευνητών στην αντιμετώπιση του τραύματος.