Επιτροπή διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης

Πρόεδρος:  Κουμπάρδας Σωτήριος

Αντιπρόεδρος:  Ξάνθος Θεόδωρος

Μέλη:  Αδάμος Γεώργιος, Κατσούλη Σοφία, Μερσινιά Δήμητρα, Παλιάτσιου Στυλίανή, Σαρρής Μιχαήλ

Αναπληρωματικά Μέλη:  Ευωδιά Ευφημία, Μάνη Ηλιάνα, Μαυρίδης Θεόδωρος

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  • Η παρακολούθηση και διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και διεξαγωγής των σεμιναρίων της εταιρείας βάση των Διεθνών συστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παρίστανται δειγματοληπτικά  κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων, προκείμενης της διασφάλισης της εκπαιδευτικής ποιότητας, της σωστής χρήσης του εκπαιδευτικού χώρου και εξοπλισμού. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να απευθύνουν συστάσεις προς τον εκάστοτε Υπεύθυνο Σεμιναρίου για την αρτιότερη διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα πορίσματά της θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η αναφορά των πορισμάτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Η μελέτη και αναφορά τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την διοργάνωση ή διεξαγωγή των σεμιναρίων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ), ως η πρώτη επιστημονική Ιατρική Εταιρεία στην Ελλάδα που από το 1993 ανέλαβε την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, σωμάτων ασφαλείας και πολιτών στις βασικές και εξειδικευμένες τεχνικές δεξιότητες στην αναζωογόνηση του βαρέως πάσχοντος ασθενή, έχει ως προτεραιότητα την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης τόσο στους εκπαιδευόμενους της, όσο και στα μέλη και εκπαιδευτές της σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υιοθετήσει την έννοια της ποιοτικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης έχει μεριμνήσει για την ορθή εφαρμογή των διεθνών διαδικασιών που διασφαλίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης και διδασκαλίας για την οποία η ΕΕΚΑΑ έχει κριθεί από τους εκάστοτε διεθνείς οργανισμούς ως πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο.

Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης της ΕΕΚΑΑ αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, όπου το κάθε μέλος της επιτροπής έχει αναλάβει τη διασφάλιση ποιότητας συγκεκριμένων σεμιναρίων. Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι Υπεύθυνοι σεμιναρίων, ενώ δυο (2) μέλη της επταμελούς επιτροπής προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

  1. Η παρακολούθηση και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και διεξαγωγής των σεμιναρίων της εταιρείας βάση των Διεθνών συστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό μέλη της επιτροπής παρίστανται δειγματοληπτικά κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων, προκειμένου να ελέγξουν την εκπαιδευτική ποιότητα, τη σωστή χρήση του εκπαιδευτικού χώρου και εξοπλισμού. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, τα μέλη της Επιτροπής απευθύνουν συστάσεις μέσω της διαδικασίας της θετικής ανατροφοδότησης προς τον εκάστοτε Υπεύθυνο Σεμιναρίου για την αρτιότερη διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης βάσει των εσωτερικών και εξωτερικών κανονισμών που έχουν καθοριστεί να εφαρμόζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  2. Η αναφορά των πορισμάτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  3. Η αναφορά και μελέτη τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την διοργάνωση ή διεξαγωγή των σεμιναρίων.

Παράλληλα, συνεργάζεται με τις Επιτροπές Έρευνας & Δεοντολογίας, Καταπληξίας-Σοκ και Επείγουσας Αντιμετώπισης Τραύματος στις εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η Επιτροπή Ποιότητας και Εκπαίδευσης συνεργάζεται στενά με το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της ΕΕΚΑΑ για την ποιοτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε βασικό και εξειδικευμένο επίπεδο των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής από ποικίλα αίτια εντός και εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή ασπάζεται τα λόγια του Αμερικανού συγγραφέα William Arthur Ward, ο οποίος έλεγε:

«Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση»

Με βάσει το παραπάνω απόφθεγμα τα μέλη της Επιτροπής με όλες τις επιστημονικές μεθόδους προσφέρουν την αρωγή τους για την ύψιστη παροχή διδασκαλίας και μάθησης στους εκπαιδευόμενους.