Βασικές Πρώτες Βοήθειες σε Ενήλικες και Παιδιά

Βασικές Πρώτες βοήθειες σε Ενήλικες και Παιδιά είναι το σύνολο των ενεργειών για την άμεση παροχή υποστήριξης σε έναν ασθενή ή σε έναν τραυματία μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας. Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται σε όλον τον πληθυσμό και έχει ως σκοπό της διδασκαλία της αποτελεσματικής παροχής πρώτων βοηθειών σε ενήλικες και σε παιδιά για την αντιμετώπιση των συχνότερα εμφανιζόμενων σοβαρών τραυματισμών και ασθενειών όπως άσθμα, σοβαρή αλλεργική αντίδραση, πνιγμονή-απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα, ρινορραγία, λιποθυμία, εξωτερική αιμορραγία, μυοσκελετικές κακώσεις άκρων, εγκαύματα, υποθερμία, θερμοπληξία, κ.α. Η θεωρία του σεμιναρίου (διαλέξεις) πραγματοποιείται διαδικτυακά και ασύγχρονα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής θεωρητικής εκπαίδευσης του υποψηφίου πραγματοποιούνται διαδικτυακά και γραπτές εξετάσεις. Ο εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή γραπτή αξιολόγηση λαμβάνει πιστοποιητικό από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης που έχει ισχύ για 3 έτη.