Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Φαρμακολογία

Το σεμινάριο Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και Φαρμακολογίας απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές και Διασώστες του ΕΚΑΒ και έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων στην αναγνώριση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος και στις βασικές έννοιες της Φαρμακολογίας σε επείγουσες καταστάσεις.

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες και περιλαμβάνει διαλέξεις και σταθμούς δεξιοτήτων στην επεξήγηση και αναγνώριση των ΗΚΓ ρυθμών και Φαρμάκων.

Το σεμινάριο πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με διάρκεια τρία έτη.