Άμεση Εξασφάλιση Αεραγωγού

Το σεμινάριο Άμεσης Εξασφάλισης του αεραγωγού απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές και Διασώστες του ΕΚΑΒ και έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων στην άμεση εξασφάλιση του αεραγωγού.

Το σεμινάριο διαρκεί 6 ώρες και περιλαμβάνει διαλέξεις και σταθμούς δεξιοτήτων στις ακόλουθες ενότητες:

-Ανατομία Αεραγωγού

-Βασικοί χειρισμοί αερισμού και Αερισμός με μάσκες Ambu

-Λαρυγγικές Μάσκες 

-Άλλες Υπεργλωττιδικές Συσκευές         

-Ενδοτραχειακή  Διασωλήνωση/Airtraq   

-ITD.

Το σεμινάριο πιστοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης με διάρκεια τρία έτη.