Ημέρα Ενημέρωσης των Εκπαιδευτών της ΕΕΚΑΑ – Instructor Day