Ανακοινώσεις
  • Ημέρα Ενημέρωσης των Εκπαιδευτών της ΕΕΚΑΑ …
  • Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης της Καρδιάς -Restart …
  • Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Αναζωογόνηση 2021
  • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναζωογόνησης και Αντιμετώπισης …
  • WEBINAR EEKAA 2020-2021 Η Ελληνική Εταιρεία …
Φορείς έγκρισης και πιστοποίησης